جادوگران محله ویورلی 3 فصل کامل

ماجرا در مورد خانواده ای است که در نیویورک رستورانی دارند و در آنجا مشغول به کارند ولی تفاوت آنها با دیگران این است که میتوانند کارهای جادویی عجیبی انجام دهند که خیلی در کارها به آنها کمک میکند ولی با این حال پدر خانواده که به آنها این فنون جادویی را آموزش می دهد از آنها میخواهد تا تمامی کارهای خود را با جادو انجام ندهند و کسی متوجه جادوگر بودن آنها نشود…

http://up.iranblog.com/images/rb2eleet2ilsnnvtff0.jpg

جادوگران محله ویورلی فصل اول ((قیمت 6000 تومان با فقط در سایت راد شاپ))

http://up.iranblog.com/images/pti6wp2j2di7fe6yz96.jpg

جادوگران محله ویورلی فصل دوم ((قیمت 6500 تومان با  فقط در سایت راد شاپ))

http://up.iranblog.com/images/nhbb2pxoxr9nj0v327lj.jpg

جادوگران محله ویورلی فصل سوم ((قیمت  8000تومان با فقط در سایت راد شاپ))

 

http://up.iranblog.com/images/rb2eleet2ilsnnvtff0.jpg

برای خرید هر یک از فصول بعد از ثبت سفارش در پیغام فصل مورد نظر خود را بگیید تا ما همان فصل رو واسه شما ارسال نمایم


 http://downloadha.com/shop/buy-l.gif